Region
Slovakia
Please select one of the following
  • Local Agent Professional Products
  • International Export Team
  • Local Agent Office Products

GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o.

Racianska 190
83106 Bratislava
Slovakia

 

Tel. +421 2 44 87 11 81, 44 87 12 1
Fax +421 2 44 87 12 18
grafitec@grafitec.sk
http://www.grafitec.sk

 

Spoločnosť Grafitec Slovakia Group s.r.o. poskytuje komplexné služby pre tlačiarne a knihárske prevádzky. Od poradenstva pri výbere vhodnej technológie, cez sprostredkovanie financovania, dodávku strojov a zariadení , montáž a zaškolenie obsluhy až po rýchly a kvalitný servis podporený operatívnymi dodávkami náhradných dielcov a spotrebných materiálov sme vždy pripravený pomôcť zabezpečiť vaše potreby a predstavy ďalšieho rozvoja.

 

Lamitec

Nová Rožnavská 134/A
831 04 Bratislava
Slovakia

 

Tel. +421 915 981 621
Fax +421 2 4445 41 15
eva.drahosova@lamitec.sk
http://www.lamitec.sk

 

Lamitec je jednou z vedúcich spoločností koncového a veľkoobchodného predaja kancelárskych potrieb na slovenskom trhu s pozoruhodným vývojom v posledných rokoch a rastúcim predajom v oboch kanáloch. Centrála a logistika, nachádzajúca sa v Bratislave, ponúka celoslovenské 24-hodinové pokrytie so sortimentom 10 000 produktov. Spoločnosž Lamitec je členom PBS Holding AG.
------------------------
Lamitec is one of the leading contract stationer and wholsaler in the Slovakian market with remarkable developments over the past years, continously growing its business in both channels. Headquarter and logistics are located in Bratislava, offering nationwide 24h coverage including a productrange of 10.000 SKUs. Lamitec is part of PBS Holding AG.

 

Silvia Sawitza
Auftragsbearbeitung
Order processing

Tel. +49 (0)7173 186 66
Fax +49 (0)7173 186 86
sawitza@renz.com

Jakob Plett
Area Sales Manager
Eastern Europe

Tel. +49 (0)7173 186 221
Fax +49 (0)7173 186 86
plett@renz.com