Region
Bulgaria
Please select one of the following
  • Local Agent Professional Products
  • International Export Team
  • Local Agent Office Products

IFO DESIGN

1614, Sofia, Bulgaria
2A Nikolay Hrelkov Str.

 

Tel. +359 2 957 88 00
office@ifodesign.net
http://www.ifodesign.net

 


Полиграфически комплекс “Ифо Дизайн” ООД работи успешно както на българския, така и на външния пазар на полиграфически услуги в областта на периодичния и непериодичен печат.
Дългогодишният опит на фирмата формира и затвърди основните ценности, свързани с оптималното удовлетворяване на изискванията на клиентите по отношение високото качество на услугите, конкурентни цени, гъвкавост при организацията на производствения процес за навременно и бързо изпълнение на поръчките.
За улеснение на нашите клиенти извършваме и доставка на готовата продукция до офиса или склада на възложителя.
За изминалите повече от 25 години от началото на своята дейност, полиграфическият комплекс “Ифо Дизайн” ООД е спечелил доверието на едни от най-големите български и чуждестранни фирми, издателства, рекламни агенции, фармацевтични компании, банки, държавни учреждения, неправителствени организации.

-------------------------

Polygraphic complex “IFO DESIGN” Ltd. works successfully on both, on the Bulgarian and on the foreign market for polygraphic service in the field of periodic and non-periodical printing.
The great experience of the company has formed and consolidated the basic values related to the optimal satisfaction of the clients’ requirements regarding the high quality of the services, competitive prices, flexibility in the organization of the production process for timely and fast execution of the orders.
To facilitate our clients, we also deliver the finished product to the office or warehouse of the client.
For more than 25 years since the beginning of its activity, the printing complex “IFO Design” Ltd. has won the trust of some of the largest Bulgarian and foreign companies, publishing houses, advertising agencies, pharmaceutical companies, banks, state institutions, non-governmental organizations.

 

Graphotrade Ltd

Str Vasil Aprilov 11
1504 Sofia
Bulgaria

 

Tel. 00359882111109
office@graphotrade.com
http://www.graphotrade.com

 

Graphotrade Ltd is a dealer of new and used printing machines and post press machinery.
It is giving printing and finishing solutions to its Bulgarian clients after an analysis of their production necessities.
Always ready to consult you in this field.

 

 

Misto 90 Ltd.

BG-1784 Sofia, Bulgaria
Tsarigradsko chausee 117

 

Tel. 00359 2 974 -31 44
Fax 00359 2 974 50 33
svetla@misto90.com; m.iliev@misto90.com
http://www.misto90.com

 

25 години Мисто предлага висок клас машини за довършителни работи след печат; машини и материали за книговезане и книгопроизводство; ротационни и полу-ротационни флексо и офсетови машини; разнообразни машини за специализирани приложения включая машини за преработка и дообработка на фолиа.
----------------------------------
25 years Misto offers high-end after printing finishing machines; book binding & book making machines and materials; rotary & semi-rotary flexo and offset presses; variety of machines for special applications including for films and foils processing.

 

Cantek EOOD

Sofia 1619,
Nikola Petkov blvd. 81

 

Tel. + 359 2 960 4666
Fax + 359 2 960 4606
sales@cantek.bg
http://www.cantek.bg

 

Фирма Кантек e българска търговска фирма, основана през 1990
г. в София. За годините на своята дейност тя завоюва и утвърди
лидерската си позиция на пазара на офис оборудване. Кантек
предлага на своите клиенти перфектно търговско и сервизно
обслужване, качествена и доказана офис техника от
световноизвестни търговски марки, оригинални консумативи на
преференциални цени и складови наличности.
Фирмата изцяло покрива територията на България със
дилърската си мрежа и 11-те търговско-сервизни бази, в които
работят над 100 служители, като е в състояние да отговори на
потребителските нужди по всяко време и навсякъде. Кантек е
спечелила доверието на над 8000 корпоративни клиенти,
частни компании и държавни учреждения.
------------------------------------------------------------------------------
Cantek is a Bulgarian trade company, founded in 1990 in the city of Sofia. For over 25 years in operation, Cantek has established a strong leadership position on the market for office equipment. Cantek offers perfect sales and technical services, highest quality office equipment, genuine consumables at competitive prices with adequate stock levels.
The company covers the whole of Bulgaria, with 11 trade-service offices and staff of over 90 qualified employees. This means Cantek can respond to customer demands anywhere, anytime within the borders of Bulgaria. The company has gained the trust of over 8000 corporate clients, private customers and public sector institutions.

 

Silvia Sawitza
Auftragsbearbeitung
Order processing

Tel. +49 (0)7173 186 66
Fax +49 (0)7173 186 86
sawitza@renz.com

Jakob Plett
Area Sales Manager
Eastern Europe

Tel. +49 (0)7173 186 221
Fax +49 (0)7173 186 86
plett@renz.com